BLI PARTNER

Axxiom Partner

Bli en axxiom partner

Partnerskap

För att anpassa oss till marknadens krav, etablerar Axxiom en organisationsform som attraherar marknadens mest engagerade och kompetenta konsulter som vill och kan ta ansvar för sin yrkesroll – detta är Axxiom Partner.

Detta är en organisationsform som vänder sig till företagare med eget aktiebolag, vilket innebär att inget anställningsförhållande till Axxiom föreligger.

Förenklat, säljer Axxiom in partnern till sina kunder och tar för detta en procentandel av kundens timpris som ersättning. Partnern ingår i det interna nätverket hos Axxiom på samma sätt som anställda konsulter gör. Samarbetet som organisationsformen Axxiom Partner innebär, regleras i ett avtal mellan Axxiom och partnerns aktiebolag.

Samarbetet ger partnern tillgång till kundstocken och nätverket hos Axxiom, vilket väsentligt ökar möjligheterna för denne att hitta passande och utmanande uppdrag.

Vi söker konsultkompetenser inom utveckling av mjukvara och kvalitetssäkring av mjukvara, t.ex. roller såsom utvecklare, teamledare, scrum master, testledare, testare inom olika nivåer, testanalytiker, testautomatiserare, integrationstestare m.m. Vi ser helst att man har en erfarenhet på fem (5) år inom sitt kompetensområde, men urvalet kommer att göras individuellt.

Är detta något som låter lockande? Låt oss träffas för att se om vi är rätt för varandra.
Hör av dig med din intresseanmälan till oss, bifoga också CV och personligt brev.

Välkommen med din intresseanmälan!

Vill du hellre jobba som anställd hos oss? Läs vidare här!

Vi använder din kontaktinformation för att komma i kontakt med dig och CV för att kunna göra en första utvärdering av förutsättningarna för ett framtida partnersamarbete. All information raderas efter att kontakt upprättats, såvida vi inte ingår en dialog eller ett fortsatt samarbete som förutsätter att vi behåller uppgifterna. Skulle vi inte få tag på dig, behåller vi ändå aldrig några uppgifter längre än maximalt 26 månader. Du kan vara trygg med att vi naturligtvis raderar dina uppgifter inklusive CV om någon part beslutar att inte gå vidare och inleda samarbete.